Clean Rooms

Solucions integrals per a sales blanques. Tots els nivells d’exigències i atmosferes. Estudi, realització, certificació, posteriors controls i manteniments períodics.