Tríptic

Presentació serveis Alutecman portada

Sector industrial

El nínxul de mercat més important se situa en la indústria. Bancades reforçades, proteccions, perifèrics, estructures complementàries, sistemes modulars, etc.
Són moltes les possibilitats que oferix el sistema.